huisartsenpraktijk

 • Patiënten Info  Patiënten Info

  Spreekuur tijden

  Het inloopspreekuur wordt met ingang van 1 juni niet meer gehanteerd.

  Het afspraken spreekuur is dagelijks van 8.00 uur tot 11.00 uur.

  Het telefonisch spreekuur is dagelijks van 11.00 uur tot 12.00 uur.

  Huisbezoeken dagelijks 12.00 uur tot 14.00 uur en indien nodig van 16.00 uur tot 17.00 uur.

  Huisbezoeken kunnen worden aangevraagd bij de assistente en zijn bedoeld voor patiënten die te ziek zijn om naar de praktijk te komen.


  Nieuwe patiënten kunnen zich even niet meer inschrijven

  Vanwege de grote Corona drukte is de praktijk tijdelijk dicht voor nieuwe inschrijvingen.


  Nieuwe functionaliteiten

  Via de "Uw Zorg On-Line" module is het nu mogelijk direct en on-line een recept aan te vragen, een afspraak te maken of een consult aan te vragen.


  Recepten Module is hersteld en bereikbaar

  De recepten module zoals deze is opgenomen in de zorg-online portal is weer beschikbaar. Mocht u onverhoopt toch problemen ondervinden, laat het ons weten door het sturen van een e-mail.

  Via onze nieuwe telefooncentrale kunt u wel een recept aanvragen. Onze excuses voor het ongemak.

  Handige Links


  Hier vindt u betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte?
  Wilt u weten hoe gezond u bent? Doe hier de gezondheidscheck.
  Eet u wel gezond? Hier vind u alle info over gezonde voeding.
  Onafhankelijke geneesmiddelinformatie voor zorgprofessionals.
  Het Nederlandse overheidsinstituut voor de volksgezondheid.

  Heeft u een klacht

  Het on-line klachten formulier kunt u gebruiken voor het aangeven van een klacht betreffende de zorg vanuit onze huisartsenpraktijk. Het spijt ons dat u niet tevreden bent en wij nodigen u hierbij uit uw klacht toe te lichten zodat wij kunnen proberen de zorg te verbeteren. Wij zullen n.a.v. uw klachtenformulier contact met u opnemen.

  Indien we er onderling niet uitkomen of u bent niet tevreden nadat wij uw klacht hebben besproken, kunt u uw klacht neerleggen bij de officiële klachtencommissie waar wij bij zijn aangesloten: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE).

  Meer informatie over deze procedure is te vinden op www.skge.nl

  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.
  Postbus 8018
  5601 KA Eindhoven
  Telefoon : 088 0229190

 • Praktijk Info  Praktijk Info

  Spreekuur / afspraken

  Het maken van een spreekuur afspraak kan nu direct on-line via de nieuwe beveiligde omgeving van "Uw Zorg On-Line". U moet bij het maken van een afspraak duidelijk aangeven waarom u een afspraak wenst. Een afspraak op het spreekuur (of middels de eConsult module) is nadrukkelijk bestemd voor één klacht. Heeft u het vermoeden dat u meer tijd nodig heeft of wilt u meerdere vragen kunnen stellen? Maak dan een afspraak via de assistente.

  Het (e)Consult

  Het is nu mogelijk een eConsult aan te vragen of een vraag te stellen middels de nieuwe beveilgde omgeving van "Uw Zorg On-Line". Voor een gewoon consult aan de praktijk geldt: de duur van een consult is 10 minuten. Denk van tevoren goed na over wat u wilt bespreken met de huisarts. Wat zijn uw klachten? Wat heeft u er zelf al aan gedaan? Waar maakt u zich zorgen om?

  Herhaalrecepten

  De niewe beveilgde omgeving biedt ook de mogelijkheid om on-line recepten of herhaalrecepten aan te vragen. Deze worden opgepakt door het team en zo spoedig mogelijk afgehandeld.

  Avondspreekuur

  Er is geen avondspreekuur.

  Afwezigheid van de huisarts

  Indien uw vaste huisarts niet aanwezig is ivm zijn/haar vakantie of vrije dag, kunt u voor spoedvragen of een consult dat niet kan wachten terecht bij zijn/haar collega of de waarnemend huisarts.

  Assistentes

  U treft onze assistentes achter de balie en aan de telefoon. Daarnaast kunt u in de ochtend bij de assistentes ook terecht voor het uitspuiten van uw oor, het prikken van Hb/glucose, het zetten van injecties en het verbinden van wonden. Wij vinden het prettig als dit op afspraak gebeurt.

  Werkzaamheden Assistente

  Intake
  Bij het telefonisch maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het bezoek dat is op verzoek van uw huisarts. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. Wanneer u meer vragen heeft, u een langer gesprek wenst of voor een kleine chirurgisch ingreep komt, zal de assistente meer tijd voor u reserveren.
  De assistente gaat vertrouwelijk met uw informatie om, net als de huisarts. Voor eerste hulp (verwondingen, verbrandingen, etc.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst. Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen.

  Er zijn verschillende mogelijkheden:

   • U wordt voorzien van advies, dat ook nabesproken wordt met de huisarts.
   • De huisarts belt u terug.
   • Er volgt een afspraak voor een consult bij de huisarts.
   • Er volgt een afspraak voor een consult bij de assistente.
   • Er volgt een afspraak voor een visite.

  U kunt bij de assistente terecht voor:

   • uitslagen van urine- of bloedonderzoek
   • meten van de bloeddruk
   • aanstippen van wratten
   • verbinden van wonden
   • oren uitspuiten
   • hechtingen verwijderen
   • zwangerschapstest
   • urineonderzoek
   • suikercontrole
   • uitstrijkjes
   • vaccinaties
   • zwachtelen en tapen
   • informatiefolders

  Het Team • Welkom

  *** Wij wensen u een zeer voorspoedig en gezond 2021 ***

  Huisartsenpraktijk Haarlemmerpoort is een huisartsenpraktijk gelegen aan de van Limburg Stirumstraat 20A, in de Staatsliedenbuurt (Westerpark), vlak achter de Haarlemmerweg. Het is een kleinschalige praktijk, bestaande uit 2 vaste huisartsen.

  Wij staan voor persoonlijke en kwalitatief goede zorg en streven naar een laagdrempelig contact met onze patiënten. Bij ons kunt u terecht voor vragen over uw gezondheid, voor advies en een luisterend oor. Wij proberen als dokter samen met de patiënt tot de beste oplossing te komen van het probleem of de klacht. We denken graag mee, waarbij de patiënt de regie en verantwoordelijkheid houdt over zijn of haar eigen gezondheid. We beoefenen de reguliere geneeskunde, dus geen alternatieve. Wel staan we open voor persoonlijke voorkeuren van patiënten.

  In de praktijk werken een vrouwelijk en een mannelijke dokter. U valt als patiënt automatisch onder de zorg van beide dokters, maar u mag uiteraard een voorkeur hebben voor een van hen.

  Als u belt, kunt u aangeven bij wie u de afspraak wenst te maken. Het kan natuurlijk echter voorkomen, bijvoorbeeld in geval van spoed, dat u door de assistente op het spreekuur geplaatst wordt bij de op dat moment beschikbare dokter.

  We vinden een goede vertrouwensband met patiënten erg belangrijk en willen graag meer weten van de achtergrond van de patiënt, dus als u voor het eerst bij ons in de praktijk komt, starten we met een kennismakingsgesprek. De praktijk is tevens een opleidingspraktijk, verbonden aan het VUmc. Dat wil zeggen dat er regelmatig een huisarts in opleiding aanwezig is, die werkt onder supervisie van een van de 2 huisartsen. Dit vinden wij belangrijk, omdat ook jonge collega’s het vak moeten leren, zoals wij dat ook hebben moeten doen.


  Voor actuele informatie over de praktijk kunt u kijken bij het kopje “nieuws”.