Praktijk Info

Spreekuur / afspraken

Het maken van een spreekuur afspraak kan nu direct on-line via de nieuwe beveiligde omgeving van "Uw Zorg On-Line". U moet bij het maken van een afspraak duidelijk aangeven waarom u een afspraak wenst. Een afspraak op het spreekuur (of middels de eConsult module) is nadrukkelijk bestemd voor één klacht. Heeft u het vermoeden dat u meer tijd nodig heeft of wilt u meerdere vragen kunnen stellen? Maak dan een afspraak via de assistente.

Het (e)Consult

Het is nu mogelijk een eConsult aan te vragen of een vraag te stellen middels de nieuwe beveilgde omgeving van "Uw Zorg On-Line". Voor een gewoon consult aan de praktijk geldt: de duur van een consult is 10 minuten. Denk van tevoren goed na over wat u wilt bespreken met de huisarts. Wat zijn uw klachten? Wat heeft u er zelf al aan gedaan? Waar maakt u zich zorgen om?

Herhaalrecepten

De nieuwe beveilgde omgeving biedt ook de mogelijkheid om on-line recepten of herhaalrecepten aan te vragen. Deze worden opgepakt door het team en zo spoedig mogelijk afgehandeld.

Avondspreekuur

Er is geen avondspreekuur.

Afwezigheid van de huisarts

Indien uw vaste huisarts niet aanwezig is ivm zijn/haar vakantie of vrije dag, kunt u voor spoedvragen of een consult dat niet kan wachten terecht bij zijn/haar collega of de waarnemend huisarts.

Assistentes

U treft onze assistentes achter de balie en aan de telefoon. Daarnaast kunt u in de ochtend bij de assistentes ook terecht voor het uitspuiten van uw oor, het prikken van Hb/glucose, het zetten van injecties en het verbinden van wonden. Wij vinden het prettig als dit op afspraak gebeurt.

Werkzaamheden Assistente

Intake
Bij het telefonisch maken van de afspraak zal de assistente vragen naar de reden van het bezoek dat is op verzoek van uw huisarts. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en urgentie van uw klachten. Wanneer u meer vragen heeft, u een langer gesprek wenst of voor een kleine chirurgisch ingreep komt, zal de assistente meer tijd voor u reserveren.

De assistente gaat vertrouwelijk met uw informatie om, net als de huisarts. Voor eerste hulp (verwondingen, verbrandingen, etc.) kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst. Zodra de assistente weet wat voor u de beste afspraak is zal zij u een voorstel doen.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U wordt voorzien van advies, dat ook nabesproken wordt met de huisarts.
  • De huisarts belt u terug.
  • Er volgt een afspraak voor een consult bij de huisarts.
  • Er volgt een afspraak voor een consult bij de assistente.
  • Er volgt een afspraak voor een visite.

U kunt bij de assistente terecht voor:

  • uitslagen van urine- of bloedonderzoek
  • meten van de bloeddruk
  • aanstippen van wratten
  • verbinden van wonden
  • oren uitspuiten
  • hechtingen verwijderen
  • zwangerschapstest
  • urineonderzoek
  • suikercontrole
  • uitstrijkjes
  • vaccinaties
  • zwachtelen en tapen
  • informatiefolders