xxx
Huisregels

• Er is respect voor elkaar.
• Belediging, discriminatie, agressie, geweld en intimiderend gedrag in welke vorm dan ook is onacceptabel.
• Dieren zijn niet toegestaan in de praktijk, met uitzondering van hulphonden.
• In en rondom het gebouw mag er niet gerookt worden.
• Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kan de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
• Respecteer de privacy van onze patiënten en medewerkers en maak geen foto’s of filmpjes.
• Mobiel bellen mag u buiten. Graag in de wachtkamer rekening houden met anderen en zet bijvoorbeeld uw telefoon op stil.
• Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen? Zeg dan op tijd af zodat we andere patiënten kunnen helpen.

Houdt u zich meerdere keren niet aan onze huisregels….dan zullen wij genoodzaakt zijn maatregelen te treffen volgens de KNMG Richtlijnen.

Team
Huisartsenpraktijk Haarlemmerpoort.